DOE JE MEE?

PandSite, coöperatie-in-oprichting, doet beroep op jou!

PandSite vraagt samen met Stappen vzw, Lejo vzw en Patershol Dekenij een tijdelijke invulling aan bij de eigenaars. Zij willen de definitieve bestemming voorbereiden met burgerparticipatie in cocreatie en cofinanciering en zo de site behoeden van verder verval.

 • Ben je bewoner in de buurt?
 • Zoek je een plek en wil je partner worden in de gedeelde herinvulling, permanent of tijdelijk?
 • Ben je sociaal ondernemer, jurist, financieel expert, erfgoed specialist, architect of aannemer, … en wil je je kennis inzetten voor dit collectief?
 • Wil je op een andere wijze je verbinden in dit maatschappelijk verhaal?
 • Wil je helpen bij PAND-acties (tijdens feesten, markten, debat, …)?
 • Wil je helpen bij administratie, beheer en/of orde van de organisatie?

Neem snel contact op met info@hetpand.site of vul het interesseformulier in… of kom langs op onze stand op de Gentse Feesten in de Bibliotheekstraat aan het Baudelopark, doe een babbel en geef daar mee hoe je wil steunen…

Wil je PANDSITE financieel steunen?

PandSite start met het ophalen van ‘burgerkapitaal’ om de instandhouding, herstel en renovatie te financieren voor de herinvulling van de site met woon-, werk-, gemeenschaps- en culturele functies. 

Het burgerkapitaal zal worden ingezet voor een overheidsobligatie. De VDK-Bank heeft alvast haar steun toegezegd als adviesverstrekker voor zo’n obligatie, een schuldbewijs aan burgers onder drie voorwaarden:

 1. Pandsite in Patershol met alle bijgebouwen blijft in publieke handen.
 2. Een betaalbare woonfunctie-met-domicilie blijft verzekerd, samen met de
  sociaal-maatschappelijke herbestemming waarin buurt- en wijkfuncties
  een vaste plek krijgen.
 3. Overheidsgarantie wordt verleend aan de overheidsobligatie en deze
  schuld wordt buiten de begroting gehouden.

Het rekeningnummer BE22 0689 4538 3447 van Pandsite is geopend door vzw De Creeser en staat open voor elke financiële bijdrage.

Twee mogelijkheden:

A. Je symbolische steun is welkom 

Je bent sympatisant van de acties en stort één euro. Dit helpt om de
beheerskosten van PandSite te dekken en wordt niet terugbetaald.

B. Je investering is welkom

Een minimumbedrag van 20,- euro als inzet voor PandSite als coöperatie-in-
oprichting. Dit bedrag wordt terug gestort:

 • wanneer de PandSite van het Caermersklooster zou geprivatiseerd worden, 
 • wanneer de coöperatie binnen drie jaar uiteindelijk niet zou worden opgericht,
 • wanneer de overheidsobligatie niet zou worden uitgeschreven. 

In beide gevallen vermeld je bij storting naam + emailadres. Heb je geen
emailadres, vermeld dan je tel/GSM-nummer. Heb je geen tel/GSM, vermeld dan
je adres.

(Waarom? Wie stort, wordt op de hoogte gehouden van de tijdelijke invulling, de
toekomst-plannen voor een definitieve invulling, de oprichting van de coöperatie
en het op poten zetten van de overheidsobligatie.

Andere financiële instrumenten voor de renovatie van de PandSite zijn niet
uitgesloten. Onder meer financiering via de Nationale Bank met de publieke
grond van PandSite als onderpand.